مدتی پیش مدیر عامل شبکه فارسی زبان فارسی وان (farsi1) مهمون برنامه صدای آمریکا (voa) بود.
وقتی مجری برنامه ازش پرسید : برنامه آینده شما چیه؟!
گفت تا سال 2020 کاری میکنیم که مردهای ایرانی وبهمنی خودشون زن هاشون رو برای نمایش دادن از خونه بیرون بفرستن.

مجری برنامه گفت : مگه میشه مردهای ایرانی وبهمنی همچین کاری انجام بدن؟!

در جواب این سوال مهمون برنامه گفت : وقتی توی آبه صد درجه یه قورباغه رو بندازی یه دفعه بیرون میپره، چون خیلی داغه، اما وقتی یه قورباغه رو بندازی توی آبه خنک، براش خیلی خوبه و وقتی آروم آروم آب جوش بیاد، قورباغه با اینکه گرمشه و میخواد بپره بیرون اما دیگه توانی برای بیرون پریدن نداره.
ما کاری میکنیم که زن های ایرانی و بهمنی آروم آروم تا جایی پیش برن که دیگه خودشون بدونن که راهی برای برگشت ندارند...

صرفاً جهت کمی تأمل