۱. اگر مراسم شبیه­‌خوانی مشتمل بر دروغ، مستلزم مفسده یا گناه و موجب تضعیف دین نباشد، اشکال ندارد. اما بهتر است به­‌جای آن، از مجالس وعظ و ارشاد و ذکر مصائب حسینی (ع) بهره برد.
۲. اگرچه اقامه مراسم و شعائر دینی در زمان­‌های مناسب جزء مستحبات مؤکّد است، ولی واجب است برگزارکنندگان، با کم کردن صدای بلندگو یا تغییر جهت آن، از مزاحمت و آزار همسایگان بپرهیزند.
۳. اگر قمه­‌زدن در عزاداری ائمه (ع) موجب مرگ شخص شود، در صورتی­که از همان ابتدا خوف خطر جانی داشته، اما در عین حال این کار را مرتکب شده و منجر به فوت او شده است، حکم خودکشی را دارد.
۴. اموال و هدایای مردمی به عزاداری:
الف) در نوع مصرف آن، به مسئول هیئت یا حسینیه، اختیار کامل داده شده باشد http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/breadcrump.gif طبق اختیار تام در عزاداری مصرف می‌شود. 
ب) مورد مصرف مشخص شده باشد (مثلاً هزینه چای، هزینه مداح و ....) http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/breadcrump.gif فقط طبق مورد مصرف باید هزینه شود و اگر اموالی باقی می­ماند و مصرف نمی­شود، در صورتی­که اختیار تام در مصرف نداشته باشند:
الف- دسترسی به اهداکننده دارند http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/breadcrump.gif باید از صاحبان آنها اجازه و رضایت بگیرند تا در موردی­ که مد نظر دارند، مصرف کنند.
ب- دسترسی به اهداکننده ندارد http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/breadcrump.gif باید آن را صدقه دهد؛ مگر آنکه یقین کند در مورد مخصوصی راضی به مصرف است که در این صورت باید در همان مسیر صرف شود.

مطابق با فتوای امام خامنه ای (مدظله) 

یادمان باشد -به بعضی ها هم یاد آوری کنید ! ! !